Získané dotace
2023 - Pořízení FVE pro budovu hostince v obci Jivina
2022 - Jivina, chodník podél silnice II/117 - projekt: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015791
2021 - Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina
2021 - Rekonstrukce návesní nádrže
2021 - Rekonstrukce antukového hřiště
2020 - Vybavení knihovny
2020 - Vybavení Vejplánku
2020 - Obnova místních komunikací
2018 - Elektromobil Alké ATX 340 EH N1