Získané dotace
2020 - Vybavení knihovny
2020 - Vybavení Vejplánku
2020 - Obnova místních komunikací
2018 - Elektromobil Alké ATX 340 EH N1