Získané dotace
2021 - Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina
2021 - Rekonstrukce návesní nádrže
2021 - Rekonstrukce antukového hřiště
2020 - Vybavení knihovny
2020 - Vybavení Vejplánku
2020 - Obnova místních komunikací
2018 - Elektromobil Alké ATX 340 EH N1