Získané dotace

2021 - Rekonstrukce návesní nádrže

Vážení občané, dne 1.5.2021 došlo k zahájení prací na opravě návesní nádrže v naší obci. Stavební práce bude, na základě proběhlého výběrového řízení, provádět firma Václava Rambouského ml.

Během stavby dojde k vyššímu dopravnímu zatížení spodní části obce, prosím tedy o jistou toleranci. Předání a převzetí stavby proběhlo dne 21.4.2021 za účasti stavebního dozoru Ing. Daniela Plose, který bude provádět kontrolu řádného provádění stavby dle projektové dokumentace vypracované Ing. Václavem Kurkou.

Stávající betonové břehové zdi u návesní nádrže jsou porušené ve špatném technickém stavu. Betonové zdi budou odstraněné a v původním místě budou navrženy nové obvodové břehové zdi č. 1-4.  Stávající výpustný objekt bude vybourán a je navržena nová uzavřená spodní výpust o výšce 2 m.

Stavba je rozdělena na tři objekty:

  • SO1 – Nová břehová zeď – č.3
  • SO2 – Rekonstrukce stávajících břehových zdí - č.1, 2, 4
  • SO3 – Spodní výpust

Návesní nádrž v Jivině při normální hladině 485,35 m n.m. bude o vodní ploše 310 m2 a objemu vody 330 m3.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
05-podrobna-situace.pdf 416.2 Kb
2021-05-01-16.30.35.jpg 6590.7 Kb