Získané dotace

2023 - Pořízení FVE pro budovu hostince v obci Jivina

Tento projekt byl spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení a instalace jedné fotovoltaické elektrárny (FVE) na budově hostince v obci Jivina.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie ze sítě, snížit celkové náklady na energie a taktéž zvýšit úroveň nezávislosti na odběru energie z distribuční sítě. Instalací FVE by dále mělo dojít ke snížení emisí CO2.

Celkové způsobilé výdaje: 607 026,95 Kč

Příspěvek Modernizačního fondu: 338 585,33 Kč

Příspěvek žadatele: 268 441,62 Kč

Termín realizace projektu: 08/2023 – 10/2023

2023 - Pořízení FVE pro budovu hostince v obci Jivina

 

Zde odkaz na vizualizaci FVE v hostinci:

https://vaclavungr78.grafana.net/public-dashboards/b5c4edd3757c4c99b5ab7ddf84b69f8a?orgId=1&refresh=10s

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2023-10-11-15.58.25.jpg 4128 Kb
2023-10-13-16.14.43.jpg 3825.7 Kb
2023-10-15-20.02.22.jpg 4762.3 Kb