Získané dotace

2021 - Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina

2021 - Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina

Na jaře 2020 jsme oslovili občany naší obce ohledně jejich zájmu o domácí kompostéry. Do ankety se nakonec zapojilo celkem 72 občanů s požadavkem 113 ks kompostérů o objemech 1.050, 1.400 a 2.000 l.

Zájem o kompostéry nás mile překvapil a proto jsme v polovině roku 2020 podali žádost na MŽP do Programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014 - 2020. Název akce (projektu) byl "Pořízení kompostérů pro občany obce Jivina. Součástí žádosti o dotaci bylo i 113 provzdušňovačů, plechový kontejner na textil, knihobudka, informační stojan a obecní štěpkovač.

Vyhodnocení projektu ze strany MŽP nastalo v listopadu 2020, kdy byl náš projekt předběžně schválen a v lednu 2021 nám byl vystaven dokument "Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace"

V březnu 2021 bylo vypsáno výběrové řízení, kterého se zúčastnil pouze jeden uchazeč, a to firma ELKOPLAST CZ s.r.o., se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín. Nabídková cena na dodávku 113 ks kompostérů s překopávači a kontejneru na textil byla 610.700 Kč bez DPH. Nabídková cena na štěpkovač byla 359.000 Kč. Firma splnila zadávací podmínky a dne 6.4.2021 s ní byly podepsány kupní smlouvy s termínem plnění do 27.7.2021. Knihobudka a informační stojan byly zakoupeny přímo obecním úřadem.

Po zaslání veškerých požadovaných dokumentů na MŽP nám bylo dne 29.6.2021 vydáno finální "Rozhodnutí o poskytnutí dotace", a to ve výši 85 % z uznatelných nákladů akce.

Uznatelné náklady akce: 1.199.069,59 Kč
Poskytnutá dotace (85 %): 1.019.209,15 Kč
Spoluúčast obce (15 %): 179.860,44 Kč

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-05-10-13.26.06.jpg 5277.8 Kb
2021-05-10-13.37.09.jpg 5302.6 Kb
2021-05-10-14.14.20.jpg 4711 Kb
porizeni-komposteru-pro-obcany-obce-jivina.pdf 684.1 Kb