Získané dotace

2020 - Obnova místních komunikací

Obnova místních komunikací v roce 2020Obnova místních komunikací v roce 2020

Stejně jako v roce 2018 jsme se rozhodli podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z Podpory rozvoje regionů 2019+ na dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních komunikací. Předmětem akce byla oprava poškozených místních komunikací v pasportu komunikací označených jako 8c, 9c, 12c a 13c v intraviliánu obce Jivina. V rámci oprav byla provedena nová obrusná vrstva, která byla uložena na stávající povrch. Celková plocha opravovaných komunikací je 2.681 m2.

Projektové náklady byly ve výši 1.117.526 Kč, požadovaná dotace 782.268 Kč, tedy 70 % z celkových nákladů akce. Dotaci jsme získali a dne 24.7.2019 byla zveřejněna výzva k podání nabídky. Výběrové řízení bylo ukončeno a vyhodnoceno dne 16.8.2019. Zůčastnilo se ho celkem 6 firem a jejich nabídky byly v rozpětí 886.317,53 Kč do 1.154.074,77 Kč bez DPH.

Vítězem se stala firma Strabag a.s., která podala nabídku s nejnižší cenou, tj.1.072.444,21 Kč včetně DPH. Dotace z MMR je ve výši 70 %, proto musela být ponížena na částku 750.710 Kč a naše spoluúčast byla ve výši 321.734 Kč.

Tuto spoluúčast se nám ještě podařilo snížit o 182.000 Kč na základě získané dotace z Fondu obnovy venkova z Krajského úřadu Středočeského kraje. Podmínky tohoto fondu umožňují obcím do 2 tisíc obyvatel využít 1x za volební období zastupitelů Krajského úřadu dotaci ve výši 1.000 Kč na obyvatele. Počet obyvatel pro stanovení výše dotace je k 31.12.2016 a to u nás bylo hlášeno k trvalému pobytu celkem 182 občanů.

Vlastní realizace akce proběhla v březnu 2020. Projektovou dokumentaci a technický dozor stavby zajistil Ing. Ondřej Svoboda.

Rekapitulace:

     Stavební práce (Strabag a.s.)                                     1.072.444 Kč
     Žádost, VŘ, administrace (TNT Consulting)            70.180 Kč
     Projektová dokumentace                                            5.000 Kč
     Technický dozor stavby                                             4.490 Kč
     Dotace z MMR                                                         - 750.710 Kč
     Dotace ze Stř. kraje                                                  - 182.000 Kč
………………………………………………………………………
Celkové náklady obce                                                    219.404 Kč