211010 - Vítání občánků

10.10.2021 - vítání občánků

V neděli 10. října 2021 proběhlo v zasedací místnosti OÚ Jivina vítání nových občánků naší obce, a to Tobiase Carvána a Viktorky Nešporové. Za obecní úřad vítání zajistil starosta obce Ing. Václav Ungr a předsedkyně sociálního a kulturního výboru paní Mgr. Lucie Váchová.