Krizové řízení a ochrana obyvatelstva obce

Krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí možných kritických situací. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

 

Složení Krizového štábu obce Jivina

Krizový štáb obce

jméno

telefon

Ing. Václav Ungr - starosta

724 918 142

Bc. Martin Sazama - místostarosta

7724 339 947

Václav Hrabák

724 070 082

Luboš Ungr

607 127 873

Stanislav Žáček

604 106 270

 

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx

 

Další informace:

Krizové řízení: www.krizove-rizeni.cz

Institut ochrany obyvatelstva: www.ioolb.cz

Hydrometeorologický ústav ČR: www.chmi.cz

Povodňový informační systém: http://www.povis.cz/html/

Elektronický digitální povodňový portál https://www.edpp.cz/