Koronavirus SARS-CoV-2 - onemocnění Covid-19

9.2.2022 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2022-02-09-mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-od-10.-2.-do-18.-2.-2022.pdf 236.7 Kb
2022-02-09-mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-od-19.-2.-do-28.-2.-2022.pdf 237.5 Kb
2022-02-09-mimoradne-opatreni-preventivni-testovani-zamestnancu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb-od-19.-2.-2022.pdf 224.3 Kb
2022-02-09-zruseni-mimoradnych-opatreni-testovani-ve-skolach-zamestnancu-dalsich-osob-od-18.-2.-2022.pdf 115 Kb

3.2.2022 - aktuální změny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-3-2.pdf 111.1 Kb

26.11.2021 - Usnesení Vlády

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-11-26-ochranne-opatreni-seznam-zemi-s-rizikemi-covid-19-s-ucinnosti-od-29-11-2021.pdf 158.5 Kb
2021-11-26-rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-distribuce-a-pouziti-medicinalniho-kysliku.pdf 275.7 Kb
2021-11-26-rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku-comirnaty-a-spikevax-posilovaci-davka-po-uplynuti-5-mesicu.pdf 613 Kb
2021-11-26-zruseni-mimoradneho-opatreni-z-20-11-2021-k-omezeni-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-od-26-11-2021-1.pdf 111.1 Kb
2021-11-26-zruseni-mimoradneho-opatreni-z-20-11-2021-k-omezeni-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-od-26-11-2021.pdf 111.1 Kb
nouzovy-stav-a-protiepidemicka-opatreni-co-aktualne-plati-26.11.2021.pdf 771.5 Kb
uv-1084-2021.pdf 45.4 Kb

19.11.2021 - aktuální změny

Vláda dnes na mimořádném jednání projednala zpřísnění platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví s ohledem na krajně nepříznivou epidemickou situaci s výskytem případů nemoci covid-19. Hlavní změny budou platit od pondělí 22. listopadu: 

jako covidový certifikát se už nebudou uznávat žádné testy. Lidé se v restauracích, službách, ubytovacích zařízeních, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvě památek a muzeí musí prokázat ukončeným očkováním proti covidu nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících

prokazování laboratorním testem (ne samotestem) bude nadále možné například v lázních, při návštěvě nemocnice nebo zařízení sociálních služeb

plošné testování na základních a středních školách se bude konat každý týden v pondělí

testy musí podstoupit také neočkovaní zaměstnanci, živnostníci a profesionální sportovci, a to jednou týdně. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou k testování použít antigenní testy včetně samotestů. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.

studenti při ubytování na kolejích se už nebudou moct prokazovat antigenním samotestem, ale pouze testem z odběrového místa (antigenním testem ne starším než 24 hodin nebo PCR testem ne starším než 72 hodin), a to každých sedm dnů. Neplatí pro studenty očkované nebo s potvrzením o prodělání nemoci.

výjimka v prokazování bude platit jen pro děti do 12 let věku. Covidovým certifikátem v podobě PCR testu se nadále budou moci prokazovat lidé do 18 let, lidé, kteří nemají dokončené očkování, a ti, kteří se podle potvrzení lékaře nemohou očkovat ze zdravotních důvodů. Budou mít nárok na pět PCR testů za měsíc hrazených z veřejného zdravotního pojištění, očkovaní lidé dál na dva hrazené testy. Zdravotní pojišťovny nebudou lidem proplácet antigenní testy.

lyžaři budou muset při nákupu skipasu předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*, v uzavřených kabinách lanovek budou muset mít roušku/respirátor

(*) tzv. bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce), nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. V některých případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.

na očkování proti covidu se mohou registrovat lidé starší 12 let. Na třetí, tzv. posilující dávku, je možné se registrovat po 6 měsících od ukončeného očkování. Na vybraných místech probíhá očkování i bez registrace. Seznam očkovacích míst je na webu ockoreport.uzis.cz. Děti ve věku 12-16 let se mohou registrovat jen na určených místech s dětským lůžkovým oddělením, u očkování musí být rodič a pediatr. Potvrzení o očkování, negativním testu nebo prodělané nákaze si mohou lidé stáhnout na webu ocko.uzis.cz.

Pohyb lidí a shromažďování

volný pohyb lidí není omezen

kulturní či sportovní akce mohou být naplněné až na 100 procent kapacity. V případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3000 přítomných, musí všichni splňovat podmínky bezinfekčnosti*. U větších akcí musí minimálně polovina z účastníků nad počet 3000 splňovat podmínku očkování nebo prodělání nemoci; zbývající část účastníků musí mít negativní PCR test nebo antigenní test. Od 22. listopadu již nebudou uznávány žádné testy.

organizovaných akcí se může zúčastnit maximálně 1000 lidí uvnitř nebo 2000 lidí venku (od 22. listopadu pouze 1000 lidí, omezení ale neplatí pro kulturu a sport), při neprokázání bezinfekčnosti* smí být přítomno maximálně 20 lidí. Organizátor musí potvrzení kontrolovat. Pravidlo se nevztahuje na svatby, pohřby nebo uzavření registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 lidí.

omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, ani na shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, např. demonstrace. Neplatí ani pro sportovní přípravu, sportovní utkání nebo sborový zpěv.

na shromážděních jako jsou demonstrace není celkový počet účastníků omezen, venku mohou být účastníci ve skupinách po nejvýše 20 lidech a s rozestupy mezi skupinami alespoň 2 metry. Uvnitř musí být rozestup mezi jednotlivými účastníky (s výjimkou členů domácnosti) alespoň 1,5 metru a před vstupem si lidé musí dezinfikovat ruce.

Nošení roušek/respirátorů

na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností), děti od 2 do 15 let mohou nosit také zdravotnickou roušku

nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách), na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru. Od 22. listopadu bude povinnost platit také v kabinových lanovkách.

ve školách musí děti a učitelé nosit roušku pouze ve společných prostorách, ne ve třídách. Neočkovaní učitelé musí nosit respirátor i při výuce. Roušku při výuce budou muset nosit žáci, kteří se odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce.

z povinnosti platí řada výjimek: roušku nemusí nosit například děti do dvou let, děti v mateřské škole nebo dětské skupině, žáci, studenti a učitelé, v pokoji na internátě nebo v domově mládeže apod. Výjimku mají také hospitalizovaní pacienti, klienti sociálních služeb, zaměstnanci při práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, lidé pracující ve vysokých teplotách, řidiči veřejné dopravy (pokud nejsou při odbavení v kontaktu s cestujícími), lidé během soudního řízení, herci a zpěváci při představení, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby a lidé venku při dodržení odstupu, zákazníci stravovacích služeb nebo lidé venku při jídle či pití, snoubenci či partneři a jejich hosté při obřadu a focení a lidé na koupalištích. Dále pak lidé s poruchou intelektu, autisté a lidé, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování zákazu.

lidé mohou požádat svého lékaře o výjimku z povinnosti nosit respirátor nebo o možnost nahradit jej jiným typem ochrany. O výjimku mohou žádat především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.

Obchody a služby

otevřené mohou být všechny obchody a služby, otevírací doba není omezena

tržiště, tržnice či stánky mohou prodávat veškerý sortiment. Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky nejméně 2 metry, u každého místa umístit nádoby s dezinfekcí. Je možné prodávat jídlo a pití ke konzumaci na místě za určitých podmínek (například odstup mezi zákazníky alespoň 1,5 metru, u jednoho stolu nejvýše šest lidí apod.).

služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* (od 22. listopadu pouze ukončené očkování nebo prodělání nemoci), které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.

v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být více než jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy

dětské koutky mohou být otevřeny, podmínkou je naplnění maximálně poloviny kapacity, děti také nesmí mít příznaky covidu

veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity

bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.

muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.

Restaurace a hotely

restaurace, hospody, bary, kavárny či neveřejné provozy (zaměstnanecké jídelny, stravování ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách či ve věznicích, školní jídelny) mohou mít otevřené vnitřní i vnější prostory. Zákazníci musí mít potvrzení o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu. Od 1. listopadu musí personál potvrzení kontrolovat (neplatí pro jídlo s sebou a neveřejné provozovny).

provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.

hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také např. lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.

tanec je umožněn pouze lidem s potvrzením o bezinfekčnosti* Pravidlo neplatí pro oslavy svatby, vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. U živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa pro vystupující nejméně 2 metry.

Sport

otevřena mohou být všechna sportoviště, při vstupu do vnitřních prostor musí návštěvník prokázat bezinfekčnost* a nesmí mít příznaky covidu. Na skupinových lekcích musí sportující udržovat rozestup alespoň 1,5 metru.

bazény a koupaliště, wellness, sauny a solné jeskyně mohou fungovat bez omezení kapacity, návštěvníci se musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti* a nesmí mít příznaky covidu, ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru

od 22. listopadu budou muset lidé prokazovat bezinfekčnost* při nákupu skipasu, v kabinových lanovkách musí nosit roušku/respirátor

Školy

školy jsou otevřené pro všechny děti, žáky či studenty ve všech krajích, jednotlivé třídy či školy však mohou být uzavřeny kvůli nařízené karanténě

roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách škol, neočkovaní učitelé musí při výuce nosit respirátor

školáci se musí testovat od 22. listopadu ve všech školách. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset i při výuce nosit roušku.

studenti ubytovaní na vysokoškolských kolejích musí předložit potvrzení o tzv. bezinfekčnosti*. Od 15. listopadu mají žáci a studenti povinnost nosit roušku/respirátor, pokud jich je více než 50 v jedné místnosti.

na vysokoškolských kolejích bude možné ubytování pouze s očkováním, prodělanou nemocí, PCR testem ne starším než 72 hodin nebo antigenním testem z odběrového místa ne starším než 24 hodin. Využívání samotestů nebude možné. Test budou studenti potřebovat každých sedm dní.

Úřady

úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin, doporučen je však přechod na práci z domova

platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021, řidiči mohou cestovat i s propadlým řidičským průkazem

Zdravotnická a sociální zařízení

některá zdravotnická a sociální zařízení kvůli šíření covidu a dalších respiračních nemocí omezila nebo zcela zakázala návštěvy, konkrétní informace podají jednotlivé instituce

tam, kde jsou návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách povolené, je podmínkou prokázání bezinfekčnosti - kromě očkování a prodělání nemoci jsou uznávány i PCR a antigenní testy (nikoli samotesty). Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.

přítomnost u porodu je povolena při splnění podmínek: 1) porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 2) bude zamezen kontakt hosta s ostatními rodičkami, 3) host splní podmínky pro návštěvu pacientů (uvedené v předchozím bodě)

Příjezd do Česka

návrat do Česka se řídí tzv. mapou cestovatele, která rozlišuje státy podle rizikovosti. U zeleně a oranžově označených států musí cestující vyplnit příjezdový formulář a nechat se otestovat před vstupem do Česka nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech).

při návratu z červených nebo tmavě červených zemí je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. (neplatí pro plně očkované a lidi s prodělaným covidem v posledních 180 dnech). Nově už nemusí cestovatel po návratu být v samoizolaci, do obdržení výsledku testu ale musí mimo domov nosit respirátor. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

podmínky návratu se netýkají lidí, kteří mají dva týdny po ukončeném očkování nebo v posledním půl roce prodělali covid. Zůstává pouze povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Vláda na jednání schválila také návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, kterým se znovuzavede krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, tak budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy anebo při individuální karanténě dítěte. Ošetřovné zároveň bude platit i na dítě, které se nemůže účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. Ošetřovné se navýší na 80 % denního vyměřovacího základu. Celkem tak rodiče získají minimálně 400 korun na den, a to i pro tzv. dohodáře. S platností se počítá od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Posledním bodem jednání se stal návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Tzv. izolačka umožní zaměstnancům, kterým z důvodu karantény vznikl nárok na náhradu příjmu, získat příspěvek ve výši 370 korun za každý kalendářní den. Celkem však půjde čerpat pouze během prvních 14 dní trvání karantény. Pokud však součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne hranici 90 % průměrného výdělku zaměstnance, dojde ke snížení příspěvku. Vyplácet příspěvek bude zaměstnavatel. Vyplacení si ovšem budou moci odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V současné chvíli se počítá s vyplácením příspěvku nejdéle do 30. června 2022. Další informace se dozvíte v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Plná znění všech opatření jsou zveřejněna na stránkách Vlády ČR nebo Covid Portálu covid.gov.cz.

Informace zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-pravidelne-testovani-zamestnancu-a-osvc-i-navrhy-na-znovuzavedeni-krizoveho-osetrovneho-a-prispevku-pro-lidi-v-karantene-192314/

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-19--listopadu-2021-192306/

Tisková konference - video např. zde:https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3402356-zive-brifink-po-jednani-vlady-o-protiepidemickych-opatrenich

nebo zde:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-testy-zaku-i-osetrovne-lockdown-a-povinne-ockovani-ne/2119934?

Právně závazná Mimořádná opatření MZ ČR budou publikována zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Seznam zemí podle míry rizika nákazy, který bude účinný od pondělí 22. listopadu - zde:https://koronavirus.mzcr.cz/nemecko-dansko-lichtenstejnsko-island-a-andorra-budou-v-tmave-cervene-kategorii-podle-miry-rizika-nakazy-rumunsko-kanarske-ostrovy-a-madeira-budou-cervene/

Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID-19 - zde:https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#S-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-COVID-19-(zelen%C3%A1)

Zajímavé informace k testování zaměstnanců - zde:https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/testovani-zamestnancu-navod-pro-zamestnavatele-a-osvc-1385545#

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-1035-2021-11-19-doporuceni-uradum-priloha.pdf 494.7 Kb
uv-1035-2021-11-19-doporuceni-uradum.pdf 205.5 Kb
uv-1036-2021-11-19-testovani-zamestnancu-priloha-1.pdf 413 Kb
uv-1036-2021-11-19-testovani-zamestnancu.pdf 200.2 Kb
uv-1037-2021-11-19-omezeni-maloobchodu-1.pdf 200 Kb
uv-1037-2021-11-19-omezeni-maloobchodu-priloha-1.pdf 448.2 Kb
uv-1038-2021-11-19-testovani-studentu-1.pdf 200.5 Kb
uv-1038-2021-11-19-testovani-studentu-priloha-1.pdf 374 Kb

21.11.2021 - změny od 22.11.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-22-11.pdf 94.3 Kb

18.11.2021 - Usnesení Vlády

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-1028-2021-11-18-omezeni-maloobchodu-priloha.pdf 445.8 Kb
uv-1028-2021-11-18-omezeni-maloobchodu.pdf 198.6 Kb
uv-1029-2021-11-18-testovani-obyvatel-priloha.pdf 208.5 Kb
uv-1029-2021-11-18-testovani-obyvatel.pdf 197.6 Kb
uv-1030-2021-11-18-navstevy-v-socialnich-zarizenich-priloha.pdf 393.1 Kb
uv-1030-2021-11-18-navstevy-v-socialnich-zarizenich.pdf 200 Kb
uv-1031-2021-11-18-navstevy-ve-veznicich-priloha.pdf 224.3 Kb
uv-1031-2021-11-18-navstevy-ve-veznicich.pdf 201.1 Kb
uv-1032-2021-11-18-testovani-studentu-priloha.pdf 373.1 Kb
uv-1032-2021-11-18-testovani-studentu.pdf 199.5 Kb

10.11.2021 - Usnesení Vlády ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-1000-2021-10-11-2021-testovani-v-zarizenich-socialni-pece-priloha.pdf 184.1 Kb
uv-1000-2021-10-11-2021-testovani-v-zarizenich-socialni-pece.pdf 197.9 Kb
uv-1001-2021-10-11-2021-ochrana-dychacich-cest-priloha.pdf 355 Kb
uv-1001-2021-10-11-2021-ochrana-dychacich-cest.pdf 196.2 Kb
uv-1002-2021-10-11-2021-pravidla-provadeni-ockovani-priloha.pdf 469.8 Kb
uv-1002-2021-10-11-2021-pravidla-provadeni-ockovani.pdf 196.9 Kb
uv-1003-2021-10-11-2021-pravidla-vykazovani-ockovani-priloha.pdf 184.3 Kb
uv-1003-2021-10-11-2021-pravidla-vykazovani-ockovani.pdf 197.8 Kb
uv-999-2021-10-11-2021-diskriminacni-rt-pcr-vysetreni-priloha.pdf 236.7 Kb
uv-999-2021-10-11-2021-diskriminacni-rt-pcr-vysetreni.pdf 196.6 Kb

21.10.2021 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-09-27-mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-30.-9.-2021-do-odvolani825111404.pdf 392.9 Kb
meses-stanovisko-172021.pdf 82.7 Kb
uv-915-2021-omezeni-maloobchodu-priloha.pdf 192.5 Kb
uv-915-2021-omezeni-maloobchodu.pdf 199.7 Kb
uv-916-2021-testovani-obyvatel-priloha.pdf 386.4 Kb
uv-916-2021-testovani-obyvatel.pdf 197.5 Kb
uv-917-2021-ochrana-dychacich-cest-priloha.pdf 415.1 Kb
vladni-usneseni-a-oduvodneni-souvisejici-s-bojem-proti-epidemi-2021-10-20.pdf 629.9 Kb

27.9.2021 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-09-10-ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-od-11.-9.-2021732523005.pdf 417.1 Kb
2021-09-27-mimoradne-opatreni-k-ochrane-dychacich-cest-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-v-roce-2021.pdf 235.2 Kb
2021-09-27-mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-30.-9.-2021-do-odvolani.pdf 392.9 Kb
2021-09-27-zmena-ochranneho-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-od-30.-9.-2021.pdf 358.3 Kb

210910 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-08-26-mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-od-1-9-2021.pdf 441 Kb
2021-08-30-mimoradne-opatreni-testovani-klientu-v-dlouhodobe-peci-a-socialnich-sluzbach-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf 180.2 Kb
2021-08-30-mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf 183.6 Kb
2021-09-10-ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-od-11.-9.-2021.pdf 417.1 Kb
2021-09-10-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-seznam-zemi-s-rizikem-covid-19-od-13.-9.-2021.pdf 124.5 Kb
2021-09-10-zmena-mimoradneho-opatreni-z-26.-8.-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-sluzeb-a-skol-od-13.-9.-2021.pdf 184.9 Kb
2021-09-10-zmena-mimoradneho-opatreni-z-30.-8.-2021-k-testovani-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb-od-13.-9.-2021.pdf 146.1 Kb

19.8.2021 - změny od 1.9.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-1-9.pdf 84 Kb

31.7.2021 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-07-30-mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-31-7-2021.pdf 309.8 Kb
2021-07-30-ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-hranice-od-31-7-2021.pdf 401.5 Kb
2021-07-30-ochranne-opatreni-vstup-do-zemi-s-extremnim-rizikem-covid-19-od-1-do-31-8-2021.pdf 205.9 Kb
2021-07-30-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-seznam-zemi-s-rizikem-covid-19-od-2-8-2021.pdf 130.5 Kb
2021-07-30-zmena-mimoradneho-opatreni-z-29-6-2021-k-omezeni-provozu-skol-od-1-8-2021.pdf 127.7 Kb
doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-cr-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-zahajeni-skolniho-roku-2021-2022.pdf 204.8 Kb

1.8.2021 - aktuální změny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-1-8.pdf 92.5 Kb

9.7.2021 - aktuální Covid změny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-zmeny-9-7.pdf 103.2 Kb

8.6.2021 - Mimořádné opatření MZdr

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-06-07-mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-od-11-6-2021.pdf 125 Kb
2021-06-07-mimoradne-opatreni-navstevy-zdravotnickych-a-socialnich-sluzeb-od-8-6-2021.pdf 154 Kb
2021-06-07-mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-od-8-6-2021.pdf 251.8 Kb
2021-06-07-mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-od-8-6-2021.pdf 196.3 Kb
2021-06-07-mimoradne-opatreni-stanoveni-planu-ockovani-osob-od-8-6-2021.pdf 136.4 Kb
2021-06-07-ochranne-opatreni-certifikat-o-ockovani-srbskou-republikou-od-21-6-2021.pdf 128 Kb
2021-06-07-zmena-mimoradneho-opatreni-z-19-5-2021-k-pravidlum-pro-konani-skol-v-prirodei-od-8-6-2021.pdf 112.1 Kb
mo-mz-maloobchod-a-poskytovani-sluzeb.pdf 256.3 Kb
opatreni-prehledne-07-06-2021-1.pdf 319.2 Kb

10.5.2021 - Usnesení Vlády ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-05-10-meses-vyjadreni-balicky.pdf 39.4 Kb
uv-448-2021-priloha-1-zmena-opatreni-maloobchody.pdf 196.5 Kb
uv-448-2021-priloha-2-maloobchody.pdf 265 Kb
uv-448-2021-priloha-3-navstevy-ve-zdravotnickych-zarizenich.pdf 213.1 Kb
uv-448-2021-priloha-4-socialni-sluzby-tereni-formou.pdf 188.9 Kb
uv-448-2021-priloha-5-testovani-zaku.pdf 198.4 Kb
uv-448-2021-priloha-6-provoz-skol.pdf 407.7 Kb
uv-448-2021.pdf 205.9 Kb
uv-449-2021.pdf 203.5 Kb

3.5.2021 - Usnesení Vlády ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uv-433-2021-mimoradna-opatreni-mz-cr.pdf 200.1 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-01-provoz-vysokych-skol.pdf 416.8 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-02-maloobchod-od-4-kvetna.pdf 195 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-03-maloobchody-od-10-kvetna.pdf 270.6 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-04-vysoke-skoly-od-4-kvetna.pdf 196 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-05-testovani-studentu.pdf 363.2 Kb
uv-433-2021-mo-mz-priloha-06-noseni-ochrannych-prostredku.pdf 404.2 Kb

6.4.2021 - Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-interval-pro-podani-druhe-davky-vakciny-proti-covid-19-s-ucinnosti-od-10.-4.-2021.pdf 329.6 Kb
mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12.4.2021-do-odvolani.pdf 362.4 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-navstev-veznice-s-ucinnosti-od-12.4.2021-do-odvolani.pdf 259.1 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-obchodu-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani.pdf 372.8 Kb
mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani.pdf 334.2 Kb
mimoradne-opatreni-podminky-vychazek-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani.pdf 258.4 Kb
mimoradne-opatreni-poskytnuti-informaci-mezi-vseobecnou-zdravotni-pojistovnou-cr-a-uzis-s-ucinnosti-od-10.-4.-2021.pdf 282.4 Kb
mimoradne-opatreni-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-a-poskytovatele-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-7.-4.-2021.pdf 291.2 Kb
mimoradne-opatreni-testovani-u-prijimacich-zkousek-s-platnosti-od-26.-dubna-2021.pdf 254.6 Kb
mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach.pdf 307.7 Kb
mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-ve-skolach.pdf 248.9 Kb

22.3.2021 - Sbírka zákonů č.54/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb054-21.pdf 93.6 Kb

15.3.2021 - Sbírka zákonu č. 50/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb050-21.pdf 93.7 Kb

1.3.2021 - Mimořádné opatření MZDr.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-03-01-mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-obyvatel-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf 149.4 Kb
2021-03-01-mimoradne-opatreni-samotestovani-zamestnanci-od-2-3-2021-do-odvolani.pdf 130.5 Kb
2021-03-01-mimoradne-opatreni-zmena-mimoradneho-opatreni-hlaseni-do-narodniho-dispecinku-ockovani-ze-dne-13-1-2021.pdf 123.5 Kb
mimoradne-opatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf 143.3 Kb

28.2.2021 - Sbírka zákonů č.40/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb0040-2021.pdf 90.3 Kb

26.2.2021 - Nouzový stav a krizové opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2021-02-26-mimoradne-opatreni-narizeni-izolace-a-karanteny-od-1.-3.-2021.pdf 372.5 Kb
2021-02-26-mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-od-1.-3.-2021.pdf 633.1 Kb
2021-02-26-ochranne-opatreni-mezeni-prekroceni-hranice-cr-od-1.-3.-2021.pdf 945.9 Kb
2021-02-26-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-seznam-zemi-covid-od-1.-3.-2021.pdf 262.8 Kb
cestne-prohlaseni-vzor.docx 16.2 Kb
cestne-prohlaseni-vzor.pdf 367 Kb
formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor.docx 18.8 Kb
formular-pro-cesty-mimo-okres-vzor.pdf 419 Kb
potvrzeni-zamestnavatele-na-cesty-do-mista-vykonu-prace-vzor.docx 13.4 Kb
potvrzeni-zamestnavatele-na-cesty-do-mista-vykonu-prace-vzor.pdf 349.2 Kb
sb0038-2021.pdf 161.4 Kb
usneseni-c.196.pdf 135.5 Kb
usneseni-c.197.pdf 173.9 Kb
usneseni-c.198.pdf 170.1 Kb
usneseni-c.199.pdf 138 Kb
usneseni-c.200.pdf 147.6 Kb
usneseni-c.201.pdf 155.7 Kb
usneseni-c.202.pdf 134.2 Kb
usneseni-c.203.pdf 145.9 Kb
usneseni-c.204.pdf 144.1 Kb
usneseni-c.205.pdf 148.6 Kb
usneseni-c.206.pdf 139.2 Kb
usneseni-c.207.pdf 132.7 Kb
usneseni-c.208.pdf 137.6 Kb
usneseni-c.209.pdf 131.9 Kb
usneseni-c.210.pdf 132.2 Kb
usneseni-c.211.pdf 140.5 Kb
usneseni-c.212.pdf 153.1 Kb
usneseni-c.213-priloha.pdf 257.3 Kb
usneseni-c.213.pdf 127.1 Kb
usneseni-c.214-priloha.pdf 148.3 Kb
usneseni-c.214.pdf 125.6 Kb
usneseni-c.215.pdf 135.7 Kb
usneseni-c.216.pdf 158.1 Kb
usneseni-c.217.pdf 172.6 Kb

26.2.2021 - sbírka zákonů č. 39/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb039-21.pdf 297.9 Kb

26.2.2021 - Sbírka zákonů č. 38/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb038-21.pdf 161.4 Kb

14.2.2021 - Krizové opatření Vlády ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-0137.pdf 442.9 Kb
datove-schranky-0140.pdf 204.8 Kb
krematoria-0136.pdf 206.8 Kb
kriticka-infrastruktura-0135.pdf 223.1 Kb
lekarske-prohlidky-0137.pdf 214.2 Kb
maloobchod-0126.pdf 252.3 Kb
nouzovy-stav-0125.pdf 207.6 Kb
omezeni-okresu-0134.pdf 217.8 Kb
organy-verejne-moci-0128.pdf 213 Kb
skoly-0129.pdf 227.9 Kb
socialni-davky-0143.pdf 212.1 Kb
urcene-skoly-0130.pdf 228.2 Kb
veznice-0133.pdf 220.2 Kb
volny-pohyb-0127.pdf 246.3 Kb
vychazky-0132.pdf 205.5 Kb
zakaz-navstev-0131.pdf 230.4 Kb
zmena-zamestnavatele-0141.pdf 205.9 Kb

11.2.2021 - Sbírka zákonů č.26/2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb026-21.pdf 93.8 Kb

30.1.2021 - změny od soboty

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
30.1.2021.jpg 337.8 Kb

7.1.2021 - Sbírka zákonů, částka 6

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb006-21.pdf 106.3 Kb

Aktuální opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
07.-01.-2021.pdf 481.1 Kb

23.12.2020 - usnesení Vlády ČR a Mimořádné opatření

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-12-23-ochranne-opatreni-lety-ze-spojeneho-kralovstvi-velke-britanie-a-severniho-irska-s-ucinnosti-od-23.-12.-2020-od-12-hodin.pdf 297.9 Kb
mimoradne-opatreni-nakladani-s-infekcnimi-odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni-s-ucinnosti-od-24.-12.-2020.pdf 274 Kb
sb242-20.pdf 149.8 Kb
uv-1373-2020-nouzovy-stav-1.pdf 207.4 Kb
uv-1374-2020-prodlouzeni-opatreni-1.pdf 215.4 Kb
uv-1375-2020-volny-pohyb-1.pdf 240.7 Kb
uv-1376-2020-maloobchod-1.pdf 248.1 Kb
uv-1377-2020-skoly.pdf 226.6 Kb
uv-1378-2020-deti.pdf 228.5 Kb
uv-1379-2020-urady-1.pdf 214.6 Kb

21.12.2020 - Sbírka zákonů, částka 237

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
201221-sb237-20.pdf 94.4 Kb

17.12.2020 - Sbírka zákonu 231/2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb231-20.pdf 95.5 Kb

30.11.2020 - Mimořádná opatření MZDr.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2020-11-27-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-covid-19-od-30.11.2020.pdf 252.8 Kb
2020-11-30-mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-od-4-do-18-12-2020.pdf 297.5 Kb
2020-11-30-mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf 539.2 Kb
uv-1262-2020-hromadne-akce.pdf 245.7 Kb
uv-1263-2020-skoly.pdf 230.9 Kb
uv-1264-2020-navstevy.pdf 214.2 Kb

30.9.2020 - Sbírka zákonů, částka 158


20.4.2020 - Mimořádná opatření MZDR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-160420.pdf 261.1 Kb
mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-18.-4.-2020.pdf 253 Kb
mimoradne-opatreni-chytra-karantena.pdf 256.4 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020-1.pdf 262.6 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-27.-4.-2020.pdf 267.7 Kb
rozhodnuti-o-docasnem-povoleni-neregistrovaneho-humanniho-leciveho-pripravku-avigan.pdf 747.1 Kb
zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadnym-akcim-nad-5000-osob.pdf 220.4 Kb
zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7.-3.-2020-k-navratu-z-pobytu-na-uzemi-italske-republiky.pdf 224 Kb

16.4.2020 - Mimořádná opatření MZDR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-elektronicke-zadanky-v-prostredi-nzis-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf 261.3 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sluzbach.pdf 257.6 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-cr.pdf 228.6 Kb
mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-s-ucinnosti-od-22.-4.-2020.pdf 240.8 Kb
mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 245 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 263 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-16.-4.-2020.pdf 243.7 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-20.-4.-2020.pdf 256.8 Kb
ukonceni-platnosti-casti-mimoradneho-opatreni-kontaktni-mista-verejne-zpravy-czech-point.pdf 255.9 Kb

6.4.2020 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-v-provozovnach-1.pdf 268.9 Kb
mimoradne-opatreni-narizeni-k-vycleneni-luzek-v-krajich-a-hl.-m.-praze.pdf 264.8 Kb
mimoradne-opatreni-omezeni-pohybu-osob-s-vyjimkami.pdf 265.3 Kb
ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30.-3.-2020-ke-kontaktnim-mistum-verejne-spravy-czech-point.pdf 222.4 Kb
zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-6.-3.-2020-k-prodeji-oop-tridy-ffp3.pdf 228.4 Kb

6.4.2020 - Sbírka zákonů, částka 56

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sb056-20-ak.pdf 104.9 Kb

5.4.2020 - Manuál Ministerstva zdravotnictví

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem. Předkládáme přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních.

Pobyt a pohyb za nouzového stavu

Pro všechny osoby platí omezený volný pohyb na území celé České republiky.

Co mohu?

 • Jezdit do práce či cestovat z důvodů svého podnikání pouze na území České republiky. (výjimky viz 2. kapitola Cestování do zahraničí)
 • Chodit obstarávat základní věci, jako jsou potraviny, léky, zdravotnické potřeby atd., jak pro sebe, zvířata, tak i příbuzní či osoby blízké.
 • Cestovat v rámci dobrovolnictví, sousedské výpomoci či jiného zajištění potřeb a služeb.
 • Cestovat do zdravotních nebo sociálních zařízení, tak stejně jako do těchto zařízení doprovázet příbuzné a osoby blízké.
 • Je možné cestovat na území České republiky za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí nebo z tohoto důvodu doprovázet příbuzné či osoby blízké.
 • Je možné se pohybovat v přírodě a parcích – avšak je nutné uvědomit si, že pohyb na veřejně dostupných místech je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu – navíc vyjma rodiny, je možné takto venku pobývat pouze nejvýše v počtu dvou osob.
 • Můžu se účastnit pohřbů.
 • V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto vozidle sám nemusím mít ochranný prostředek dýchacích cest.

Co musím?

 • Musím se snažit omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum.
 • Musím omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytnou míru.
 • Omezit svůj pobyt na veřejně dostupných místech maximálně na dvě osoby s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikání nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu.
 • Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné.
 • Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos – k tomu mohu využít respirátor, roušku, ústenku, šátek či jiný prostředek, který brání šíření kapénkové infekce. Vyjma dětí do dvou let.

Cestování do zahraničí za nouzového stavu

Co je zakázáno?

 • Občané a cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nesmí vycestovat z České republiky s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka.
 • Všichni cizinci s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů a s trvalým pobytem v České republice nesmí vstupovat na území České republiky.
 • Byl zastaven příjem žádostí o víza, krátkodobá víza či přechodné a trvalé pobyty či žádosti o oprávnění k pobytu nad 90 dnů.
 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) musím respektovat přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu:
  a) nesmím vykonávat cestu za rodinou či osobou blízkou
  b) nesmím zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu
  c) nesmím vykonávat cestu za neodkladnými úředními záležitostmi
  d) nesmím pobývat v přírodě a parcích

Co je dovoleno?

 • Tzv. pendleři mohou překročit hranice České republiky za podmínek stanovených na webových stránkách Ministerstva vnitra.
 • Řidičům nákladních vozidel a autobusů nákladních vozidel a autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, posádkám vlakových čet a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel a posádkám vozů správce komunikace, kteří přes riziková území tranzitují nebo zajišťují přepravu, pro které platí výjimka z nařízení o povinné karanténě se doporučuje chovat se v rizikových oblastech s maximální obezřetností a na minimum omezit kontakt s místním personálem.
 • Občané České republiky se mohou vrátit ze zemí, které přijaly mimořádná opatření k zabránění šíření koronaviru nebo odkud byly omezeny či zrušeny komerční spoje hromadné dopravy, repatriací na kterou vláda uvolnila 111 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na zajištění jejich návratu. – Překročit hranice s Německem či Rakouskem je dovoleno pouze na 12 vybraných hraničních přechodech a na letištích v Praze-Ruzyni a Praze-Kbelích. Na hranicích byla až do odvolání znovuzavedena vnitřní ochrana hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice a hranice se Slovenskem a Polskem si obě země chrání z vlastní iniciativy.
 • Povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu. A to za podmínky, že cizinec má platný pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem v ČR. Platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení.

Co musím?

 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou výjimkou musím strpět při přechodu státních hranic provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění.
 • Jsem-li přeshraničním pracovníkem (tzv. pendler) s přiznanou výjimkou musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, doklad o jejím absolvování vystaví ošetřující lékař a při zahájení nového turnusu ho musí předložit policii.
 • Všichni občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky, kteří se vracejí ze zahraničí, z jakékoliv země, mají povinnost tuto skutečnost oznámit, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost a absolvovat 14 denní domácí karanténu.

Kulturní, sportovní a další akce

Co je zakázáno?

 • Vzhledem k omezení volného pohybu osob je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách posiloven, koupališť, soláriích, saunách a wellnes službách, hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích, bazénech, turistických informačních centrech.
 • Dále je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, je zakázána činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000m2.
 • Je zakázán provoz heren, kasin, autoškol, taxislužeb s výjimkou taxislužeb rozvážející potraviny nebo osoby s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů.
 • Je zakázán prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a prodej cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR.
 • Je pozastavena platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
 • Po dobu trvání nouzového stavu lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne 16. března nahradit čestným prohlášením jednak a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a za b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Je zakázán prodej jízdních dokladů průvodčími ve vlacích Českých drah.

Maloobchod

Co je dovoleno?

Je zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen (pokud uvedená služba či zboží představuje převážnou část činnosti dané provozovny):

 • potravin,
 • pohonných hmot,
 • paliv,
 • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékárny, prodejny a výdejny zdravotnických prostředků,
 • malých domácích zvířat,
 • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • novin, časopisů,
 • tabákových výrobků,
 • služeb prádelen a čistíren,
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladní prodej jízdenek,
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
 • provozování pohřební služby,
 • květinářství,
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodej textilního materiálu a textilní galanterie,
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
 • provozovatelé pohřebišť, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci

Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

 • Všem osobám je zakázána přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8.00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a jejich nezbytného doprovodu, držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobním poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Ty maloobchodní prodejny s prodejní plochou pod 500 m2 jsou povinny seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP/P starších 50 let při prodeji upřednostnit.
 • Zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích.

Co musím?

 • Všem provozovatelům maloobchodních prodejen se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu a povoluje se jim prodej nebaleného pečiva pouze za splnění těchto podmínek:
  a) je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
  b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
 • Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Školní docházka a vzdělávací akce

Co je zakázáno?

 • Zakázána je osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole a akcích pořádaných těmito školami.
 • Zakázána je osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami.
 • Je zakázána také osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou.
 • Zakázána je rovněž osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení.

Co musím?

 • Krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy bylo nařízeno, že musí v případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a dále zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

Co je dovoleno?

Nadále je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi vysokoškoláků

 

Zkoušky

Státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
a) proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,
b) výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách,
c) pokud by nedošlo k otevření škol do 1 června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení.

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny po opětovném otevření škol, uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Doprava

Co je zakázáno?

 • Je zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravovat cestující přes hranice České republiky. Stejný zákaz platí i pro dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě.
 • V rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají dopravci zakázáno využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni.

Tato opatření neplatí pro návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do České republiky nebo zpět mimo Českou republiku.

Co mohu a co se doporučuje?

 • Až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích v neděli a ve státní svátky.
 • Všem provozovatelům veřejné dopravy se doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.

Podrobné informace Ministerstva dopravy

Sociální oblast

Co je zakázáno?

 • Osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby registrovanými poskytovateli sociálních služeb se po dobu trvání nouzového stavu zakazuje vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž jsou tyto sociální služby.

Co musím?

 • Po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru SARS CoV-2 byla uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních služeb. Konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany a primátorem hlavního města Prahy.
 • Registrovaným poskytovatelům sociálních služeb podle zákona o sociálních služeb (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) musí přerušit poskytování těchto služeb po dobu trvání nouzového stavu.
 • Poskytovatelé sociálních služeb musí přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytovat služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu.
 • Po dobu trvání nouzového stavu všichni poskytovatelé sociálních služeb, kteří provozují denní stacionář musí pozastavit činnost těchto zařízení.
 • Poskytovatelé sociálních služeb musí poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.
 • Hejtmani a primátor hlavního města Prahy musí zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby, a to ve spolupráci s obcemi, ve kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt.
 • Starostové obcí musí zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Co se doporučuje?

 • Osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
 • V režimu legislativní nouze vláda připravila návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že:
  a) prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky,
  mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
  rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o ně přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním vztahům.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb. 

Zdravotnictví

Co je zakázáno?

 • Je zakázáno všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., a podle zákona č. 96/2004 Sb., čerpání dovolené po dobu nouzového stavu s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.
 • Je zakázána distribuce léčiv v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2, kterým se zakazuje u všech registrovaných léčivých přípravků, které jsou určeny pro trh na území České republiky, jejich následný vývoz do členských států Evropské unie a vývoz do zemí mimo Evropskou unii.
 • Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se nařídit zákaz návštěv pacientů a klientů, s výjimkou:
  a) nezletilých pacientů a nezletilých uživatelů sociálních služeb,
  b) pacientů a uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  c) pacientů v hospicích a dalších pacientů a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Lékařům až na výjimky a veterinárním lékařům se zakazuje předepisovat léčivý přípravek Plaquenil, lékárníkům se až na výjimky zakazuje tento léčivý přípravek vydávat.

Co musím?

 • K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu byla uložena pracovní povinnost žákům a studentům pátého a šestého ročníku prezenčního studia všeobecného lékařství lékařských fakult veřejných vysokých škol a posledních ročníků denní nebo prezenční formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického záchranáře, asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví a praktické sestry.
 • Poskytovatelé akutní lůžkové péče musí omezit plánované operační výkony na ty výkony, které nesnesou odkladu, aby maximum kapacit měli vyčleněno pro případné pacienty s nemocí COVID-19.
 • Všechna zařízení akutní lůžkové péče v České republice mají povinnost vyčlenit kapacitu lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19 včetně zabezpečení nezbytného personálu a zajištění odpovídajících bezpečnostních podmínek.
 • Všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti a všichni zaměstnanci spadající pod zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících mají povinnost v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19.
 • Všichni poskytovatelé akutní lůžkové péče musí:
  a) vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,
  b) zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,
  c) zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s touto metodikou,
  d) vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19,
  e) zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování.
 • Všichni poskytovatelé akutní lůžkové péče musí:
  a) každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním COVID-19, který byl v lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu“ v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu ISIN-COVID-19- klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.,
  b) aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO),
  c) aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19, kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO).

Co je dovoleno?

Od 16. března 2020 je umožněno, aby u zaměstnanců nebyla potřeba provádět periodické lékařské prohlídky.

Činnost úřadů a samospráv

Jaká jsou omezení?

Orgány veřejné moci a správní orgány v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:

a) omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
b) omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň,
c) omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách,
d) zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
e) zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku)

Po dobu trvání nouzového stavu se územním samosprávným celkům ukládá z důvodu omezení svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Zasedání musí být vedeno prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, osobní účast veřejnosti je vyloučena.

Bezpečnost

Po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Vězeňské služby

Po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence.


Kontakty na skupinu ČEZ


23.3.2020 - Sbírka zákonů - Usnesení Vlády ČR č. 122 - 128

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
200323-sbirka-zakonu.pdf 113.3 Kb

Jak používat roušku


12.3.2020 - Vyhlášení nouzového stavu

Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se nevztahuje na výkon práce.

Vláda také od 13. března zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Od pátku od 6:00 se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Česká republika také zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.

Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude pro ně možné překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové.

Ministr vnitra Hamáček oznámil, že pokud někdo zákaz cestování poruší, půjde o trestný čin. „Porušení zákona v tom krizovém režimu je trestný čin,” upozornil Hamáček. Lidé podle něj mají sledovat web ministerstva zdravotnictví, které bude seznam zemí aktualizovat.

https://www.mzcr.cz

Češi nesmí cestovat do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie