Všeobecné informace
Vernisáž
Beseda Rally Dakar 2020
Tvořivé dílničky - Velikonoce
Tvořivé dílničky - MDŽ
Sbírka nepotřebných věcí pro Diakonii Broumov
Kotlíkové dotace
Divadelní festival Pešík
Splatnost poplatků ze psů, za odvoz odpadů a za zábor veřejného prostranství
Prodej PE tašek
Brdský běžecký pohár
Sběrný dvůr v Hořovicích
Oddlužení od 1.6.2019
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
Sběr jedlých olejů a tuků
VAK - informace o vodovodní přípojce
Smokeman - radí a informuje
Nabídka internetového připojení
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů