Všeobecné informace
Sauny Osek
Garážový výprodej drogérie
Vánoční běh Komárovem
Tvořivé dílničky
Adventní koncert, DK Komárov
Prodej kalendářů a PE tašek
Slavnostní předání dekretu - znaku a vlajky obce
Oddlužení od 1.6.2019
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
Údržba zeleně v obci
Nabídka práce
Truhlářství Kepr
Sběr jedlých olejů a tuků
VAK - informace o vodovodní přípojce
Smokeman - radí a informuje
Nabídka internetového připojení
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů