Všeobecné informace
Svoz nebezpečných odpadů, pneumatik a elektrozařízení
Dodržování rychlosti v obci
Pouť do sv. Dobrotivé
Zbiroh - Vačkářovo hudební léto 2022
Kotlíkové dotace z NZÚ
Prodej slepiček
Policie ČR - přednáška senioři
11. Jivinská burza - jaro / léto
Svoz biologického odpadu
Komárovské vínování
Letní tábor Zlaťáci
Finanční tíseň z důvodu ceny energií
Prodej PE tašek a popelnic
Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám
Sběrný dvůr Hořovice
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
VAK - informace o vodovodní přípojce
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů