Všeobecné informace
Zábavné odpoledne s Mikroregionem
30.8.2020 - Přejezd Brd
Prodej slepiček
Kostel Zaječov - Výprava 2020
Letní kino v Komárově
Oznámení o uzavírce
Nová technologie ve vodárně
Delicia stoletá
Pešíkův pochod
Svoz BIO odpadu
Výstava historických fotografií
Sběrný dvůr v Hořovicích
Oddlužení od 1.6.2019
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
Sběr jedlých olejů a tuků
VAK - informace o vodovodní přípojce
Smokeman - radí a informuje
Nabídka internetového připojení
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů