Všeobecné informace
Kontejner na velkoobjemový odpad
Pravidelné revize komínů
Sběrný dvůr v Hořovicích
Zaječov - moštování ovoce
SELVO – elektrické vozíky a skútry
Nová technologie ve vodárně
Svoz BIO odpadu
Oddlužení od 1.6.2019
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
Sběr jedlých olejů a tuků
VAK - informace o vodovodní přípojce
Smokeman - radí a informuje
Nabídka internetového připojení
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů