Všeobecné informace
Změna tarifu PID od 1.8.2021
Letní kino Komárov
Sběrný dvůr Hořovice
eOBČANKA
Sběrný dvůr v Hořovicích
SELVO – elektrické vozíky a skútry
Nová technologie ve vodárně
Oddlužení od 1.6.2019
Informace z MV - Změna trvalého bydliště, vydání nového OP
VAK - informace o vodovodní přípojce
Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva, revize a vymetání komínů