Všeobecné informace

Sběrný dvůr Hořovice

Vedení Města Hořovice se rozhodlo, že od 1.7.2023 platí zákaz ukládání veškerého odpadu do sběrného dvora v Hořovicích pro občany okolních obcí, tedy i pro nás.
 

Časově omezenou výjimku (do roku 2026) mají pouze obce, které byly v původní žádosti o dotaci na vybudování tohoto sběrného dvora (Tlustice, Rpety, Podluhy, Praskolesy, Kotopeky, Cerhovice, Drozdov a Osek).

 

U nás je tedy v současné době možno odpad likvidovat takto:

 

Trvalá stanoviště:

  • papír, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky - pod hospodou, u transformátoru, komunikace "Průhon"
  • textil - pod hospodou, u transformátoru
  • kovové obaly - pod hospodou, u transformátoru, komunikace "Průhon", u budovy OÚ
  • drobné elektrozařízení pro zpětný odběr - u budovy OÚ

Dočasné stanoviště v areálu "Lomy":

  • objemný odpad - kontejner 2x ročně (jaro, podzim)

Mobilní svoz obecním vozidlem:

  • biologický odpad za zahrad - 1x týdně (duben až listopad)
  • elektrozařízení pro zpětný odběr - 2x ročně (jaro, podzim)
  • sbírka nepotřebných věcí pro Diakonii - 2x ročně (jaro, podzim)
  • nebezpečný odpad - 2x ročně (jaro, podzim)

Svoz směsného komunálního odpadu:

  • 1x za 14 dní v úterý (sudý týden) vozidlem společnosti AVE CZ