Všeobecné informace

Prosba o vyplnění dotazníku MAS Karlštejnsko

Vážení občané, přátelé, v současné době připravuje agentura MAS
Karlštejnsko rozvojovou strategii regionu pro programovací období EU
2021 - 2027. Jejím cílem je zhodnotit spokojenost vás obyvatel s životem
v našem regionu a definovat vaše potřeby, které považujete za důležité,
aby se vám zde dobře žilo. Na základě této strategie pak může naše
agentura alokovat finanční prostředky z dotačních programů EU právě do
těch oblastí, které jsou pro rozvoj našeho regionu podstatné.
Abychom mohli lépe definovat potřeby regionu, oslovujeme vás tímto
dotazníkem, abyste zhodnotili současný stav možností v našem regionu a
zamysleli se nad tím, co je nejvíce potřebné do budoucna. Prosíme vás,
abyste věnovali pár minut pro jeho vyplnění.

Odkaz na dotazník:
https://karlstejnskomas.cz/hlavni-strana/dotaznik-pro-obyvatele-regionu-mas-karlstejnsko/