Všeobecné informace

Aktuální stav ohledně kvality vody v obci

Vážení občané,

 poslední platná informace od společnosti VAK Beroun ohledně kvality vody ve vodovním řádu je:

"Z důvodu zákalu vody ve zdrojích je voda pitná jen po převaření. Omezení kvality vody je až do odvolání."

 Každý občan si může aktuální stav zkontrolovat na www stránkách společnosti VAK Beroun: 

https://www.vakberoun.cz/qf/cs/ramjet/moje-obec/seznam

kde je možné se přihlásit k odběru informací o haváriích vodovodního řádu a kvalitě vody v obci.

V pátek 17.3 jsem mluvil s p. Netukou (manažer provozu) ze společnosti VAK Beroun, který mi sdělil toto:

  • do studních se dostala povrchová coda, která způsobila zakalení
  • v oploceném areálu studní došlo proto k obnovení příkopu, který by měl spolehlivě odvádět dešťovou vodu mimo studny
  • tělesa studní byla odbagrována a utěsněna jílem
  • betonová akumulační nádrž ve vodárně u zastávky byla vypuštěna a vyčištěna. VAK Beroun v budoucnu plánuje její rekonstrukci spočívající v instalaci vnitřní folie pro zamezejí úniků vod
  • do akumulační nádrže byla cisterny navezena pitná voda a vodovodní řád byl několikrát odkalen