OZV č.4/2019

o místním poplatku ze psů


OZV č.3/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


OZV č.2/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


OZV č.1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem


OZV č.1/2016

o nočním klidu


OZV č.1/2010

o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě


OZV č.1/2009

Požární řád obce


OZV č.2/2000

o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích