Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO MH 2023
Návrh závěrečného účtu DSO MH 2023
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2023
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Závěrečný účet DSO MH za rok 2022
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2022
Závěrečný účet DSO DO za rok 2022
Závěrečný účet DSO DO za rok 2021
Závěrečný účet DSO MH za rok 2021
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2021
Závěrečný účet DSO DO za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO MH za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO DO za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2020
Závěrečný účet DSO DO za rok 2020
Závěrečný účet DSO MH za rok 2020
Návrh závěrečného účtu obce Jivina za rok 2020
Závěrečný účet DSO MH za rok 2019
Závěrečný účet - archiv změn