El. úřední deska
Ministerstvo zemědělství - Opatření veřejné povahy
ÚZSVM - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN
ČÚZK - Veřejná vyhláška
Státní pozemkový úřad - pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství - Opatření veřejné povahy
Registrace do mobilního rozhlasu
El. úřední deska - archiv změn