El. úřední deska
ČÚZK - Veřejná vyhláška
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitosti
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Výzva k podání nabídky do VZMR - JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE II/117
ÚZSVM - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN
Revize údajů katastru nemovitostí
Státní pozemkový úřad - pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství - Opatření veřejné povahy
Registrace do mobilního rozhlasu
El. úřední deska - archiv změn