El. úřední deska
ÚZSVM - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN
SPÚ - zahájení aktualizace BPEJ
Ministerstvo zemědělství - Opatření veřejné povahy
Výzva k podání nabídky do VZMR - JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE II/117
Státní pozemkový úřad - pozemkové úpravy
Ministerstvo zemědělství - Opatření veřejné povahy
Registrace do mobilního rozhlasu
El. úřední deska - archiv změn