Aktuality
Zápis ze ZZ č.3/2022
více
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2021
více
Společenství kominíků a topenářů
více
Setkání poskytovatelů sociálních služeb
více
Ztratil se pes
více
Oznámení o době a místě konání voleb
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
více
Modelářská letecká pouť
více
Dodržování rychlosti v obci
více
Zbiroh - Vačkářovo hudební léto 2022
více
ČÚZK - Veřejná vyhláška
více
Počet členů ZO
více
Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
více
Finanční tíseň z důvodu ceny energií
více
ÚZSVM - agenda nedostatečně zapsaných osob v KN
více
Prodej PE tašek a popelnic
více
Revize údajů katastru nemovitostí
více
Státní pozemkový úřad - pozemkové úpravy
více
Registrace do mobilního rozhlasu
více