Závěrečný účet obce
Návrh závěrečného účtu obce Jivina za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Závěrečný účet obce Jivina za rok 2018
Závěrečný účet obce - archiv změn