190302 - Vítání občánků

190302 - Vítání občánků

Obecní úřad v Jivině uspořádal vítání nových občánků naší obce, a to Emičku Vohradskou a Maxima Bereníka. Vítání proběhlo v sobotu 2.3.2019 v dopoledních hodinách a za obec byl přítomen starosta obce Ing. Václav Ungr a předsedkyně sociálního výboru Mgr. Lucie Váchová.